Pomocník, který Vás ocení!
Spustit video

Bere Vám každodenní rutina a stereotyp sílu pro kreativní činnost?

CALSO Vám ušetří čas a umožní Vám se věnovat rozvoji Vaší společnosti. Definujte pravidla a práci delegujte.

Kalkulujte nabídky, spravujte objednávky, mějte kontrolu nad zpracováním zakázky, expedujte a nakonec jednoduše vygenerujte fakturu.

Calso Vám umožní mnohem více!

1. Úspora času = úspora nákladů

Calso za Vás vytvoří kalkulaci, odešle cenovou nabídku zákazníkovi a po její akceptaci ji změní na objednávku. O změnách stavu objednávky zasílá zákazníkovi informační emaily.

2. Zjednodušení cenových kalkulací

Výsledná cena produktu se skládá z jednotlivých položek (papír, formát, tisk, laminace), jejich vlastností a vzájemných závislostí. V Calsu přiřadíte prodejní a nákladovou cenu pro různé cenové kategorie pouze jednou, další cenové kalkulace vytváří automaticky. Výslednou cenu produktu lze upravit poskytnutím slevy.

3. Úspora času kvalifikovaných pracovníků

Při splnění podmínky nacenění jednotlivých vlastností produktu a definování koncových produktů, lze velké procento poptávek uspokojit pouhým vyplněním požadovaných údajů. Výslednou cenu Calso uloží jako nabídku a následně odešle zákazníkovi. Vyplnění požadovaných informací může provést zákazník prostřednictvím webového rozhraní nebo asistent ve Vaší společnosti. Ušetřený čas můžete věnovat individuálním zakázkám nebo složitějším projektům s vysokou přidanou hodnotou.

4. Snížení chybovosti

Při opakovaném přepisu informací často dochází k chybám. Do CALSO se informace zapíšou jen jednou a následně pracuje se stejnými daty, které přepíná do jednotlivých stavů (nabídka, objednávka, faktura). Stejná situace je i u ceny vlastností produktů a následném generování nabídky, kterou Calso automaticky odesílá ze systému. Ani zde nedochází k přepisování údajů a možnost udělat chybu je minimální.

5. Slevové kódy a další marketingové nástroje

CALSO Vám nabízí pracovat velice efektivně se slevovými kódy a tím získávat nové zákazníky nebo motivovat Vaše zákazníky stávající. Můžete zlevnit jednotlivé položky nabídky pomocí unikátních kódů na jedno použití nebo kódů, které lze použít vícekrát dle nastavených kritérií. Pomocí statistik a Google analytics budete mít přehled o provozu Vaší firmy.