Calso MINI

Systém nabízí tvorbu kalkulací a následná evidence nabídek a také objednávek zákazníků. Expediční část zajistí předání zpracované objednávky k zákazníkům. Součástí systému je fakturace a informativní přehled o ekonomickém stavu.

Modul Popis
Kalkulace digitálního archového tisku Vytváření produktů a kalkulací digitálního archového tisku včetně vyskládání.
Kalkulace velkoformátového tisku Vytváření produktů a kalkulací velkoformátového tisku včetně vyskládání.
Tvorba a evidence nabídek Možnost vytváření nabídek z kalkulací a jejich následná evidence.
Tvorba a evidence objednávek Možnost vytváření objednávek z kalkulací a jejich následná evidence.
Automatická fakturace Fakturace v systému fungují zcela automaticky.
Import plateb z banky Připojení bankovního importního souboru. Platby pak systém automaticky páruje k příslušným objednávkám.
Statistiky Kompletní přehled systému, který z mnoha pohledů zobrazí statistiky položek a událostí.
Kompatibilita s GDPR Systém je navržen v souladu s pravidly GDPR.
Expediční systém + integrace na přepravce Odeslání položek včetně jejich třídění do boxů. Možnost napojení dopravců.
Expedice na pobočce Odeslání položek přes vytvořenou pobočku. Podpora práce s pokladnou a platebním terminálem.
Automatické napojení na přepravce U některých dopravců může být systém napojen na jejich rozhraní.
Kapacita diskového prostoru Diskový prostor 10 GB.