Calso

Systém nabízí podrobnější vytváření kalkulací a následná evidence nabídek a objednávek zákazníků bude mít více možností. Propojíme webový on-line prostor s připravenými kalkulacemi. Expediční část zajistí předání zpracované objednávky k zákazníkům. Součástí systému je fakturace a informativní přehled o ekonomickém stavu. Calso poskytne údaje pro správné zacílení na zákazníka.

Modul Popis
Kalkulace digitálního archového tisku Vytváření produktů a kalkulací digitálního archového tisku včetně vyskládání.
Kalkulace velkoformátového tisku Vytváření produktů a kalkulací velkoformátového tisku včetně vyskládání.
Tvorba a evidence nabídek Možnost vytváření nabídek z kalkulací a jejich následná evidence.
Tvorba a evidence objednávek Možnost vytváření objednávek z kalkulací a jejich následná evidence.
Automatická fakturace Fakturace v systému fungují zcela automaticky.
Import plateb z banky Připojení bankovního importního souboru. Platby pak systém automaticky páruje k příslušným objednávkám.
Statistiky Kompletní přehled systému, který z mnoha pohledů zobrazí statistiky položek a událostí.
Kompatibilita s GDPR Systém je navržen v souladu s pravidly GDPR.
Platební brána GoPay Napojení systému k rozhraní GoPay pro online platby.
Přihlášení zákazníka do systému Webová část umožňuje přihlášení zákazníků do zřízeného účtu.
Nákupní košík pro zákazníka Rozšířené možnosti u přihlášeného zákazníka do webové části. Individuální produkty, individuální ceny
Slevové kódy Tvorba slevových akcí pro přihlášené i nepřihlášené uživatele.
Redakční systém na úpravu e-shopu Vlastní úprava obsahu webové části systému. Jednoduchá a efektivní práce s verzemi stránek.
Expediční systém + integrace na přepravce Odeslání položek včetně jejich třídění do boxů. Možnost napojení dopravců.
Expedice na pobočce Odeslání položek přes vytvořenou pobočku. Podpora práce s pokladnou a platebním terminálem.
Automatické napojení na přepravce U některých dopravců může být systém napojen na jejich rozhraní.
Provoz systému pod vlastní doménou Provoz lze napojit na připravenou doménu.
Kapacita diskového prostoru Diskový prostor 50GB
Servis Servisní balíček mini – Podpora systému a řešení dotazů.
Implementace do workflow firmy Implementace mini – Příprava serverového prostředí, nasazení aktuální verze systému, nastavení systému, příprava na testovací režim, spuštění do ostrého provozu