Calso MAX

Vytváření kalkulací s detailním nastavením. Evidence nabídek a objednávek bude rozšířena o funkce obchodníků, kteří tak lépe porozumí potřebám zákazníků a proces poptávky a následné zpracování objednávky bude plně pod kontrolou. Propojíme webový on-line prostor s připravenými kalkulacemi. Informativní přehled o ekonomickém stavu tak poskytne údaje pro správné zacílení na zákazníka. Možnost řešení výroby pozvedne optimalizaci provozu a poskytne kompletní přehled o zakázkách. Expediční část zajistí předání zpracované objednávky k zákazníkům. Součástí systému je fakturace a informativní přehled o ekonomickém stavu. Díky neustálému vývoji celého systému je verze Calso max stále doplňována novými funkcemi.

Modul Popis
Kalkulace digitálního archovéjo tisku Vytvoření produktů a kalkulací digitálního archového tisku včerně vyskládání.
Kalkulace velkoformátového tisku Vytvoření produktů a kalkulací velkoformátového tisku včerně vyskládání.
Kalkulace ofsetového tisku Vytváření produktů a kalkulací pro ofsetový tisk.
Automatický výpočet přídavků při kalkulaci Do celkové kalkulace jsou automaticky připočítávány přídavky na jednotlivých strojích.
Technologický popis výroby Produkty automaticky poskytují předem definovaný postup k jednotlivým krokům výroby.
Tvorba a evidence nabídek Možnost vytváření nabídek z kalkulací a jejich následná evidence.
Tvorba a evidence objednávek Možnost vytváření objednávek z kalkulací a jejich následná evidence.
Evidence zakázek ve výrobě Možnost vytváření zakázek pro výrobu a jejich následná evidence.
Evidence strojů a operací Seznam strojů s nastavením příslušných parametrů a následné propojení s operacemi.
Prioritizace zakázek ve výrobě Řízení výroby, nastavení priorit. Zobrazení kompletní cesty výrobku. Modul výroby nabízí koncový terminál na stroji.
Automatická fakturace Fakturace v systému fungují zcela automaticky.
Import plateb z banky Připojení bankovního importního souboru. Platby pak systém automaticky páruje k příslušným objednávkám.
Statistiky Kompletní přehled systému, který z mnoha pohledů zobrazí statistiky položek a událostí.
Kompatibilita s GDPR Systém je navržen v souladu s pravidly GDPR.
Platební brána GoPay Napojení systému k rozhraní GoPay pro online platby.
Přihlášení zákazníka do systému Webová část umožňuje přihlášení zákazníků do zřízeného účtu.
Nákupní košík pro zákazníka Rozšířené možnosti u přihlášeného zákazníka do webové části. Individuální produkty, individuální ceny.
Slevové kódy Tvorba slevových akcí pro přihlášené i nepřihlášené uživatele.
Redakční systém na úpravu e-shopu Vlastní úprava obsahu webové části systému. Jednoduchá a efektivní práce s verzemi stránek.
Expediční systém + integrace na přepravce Odeslání položek včetně jejich třídění do boxů. Možnost napojení dopravců.
Expedice na pobočce Odeslání položek přes vytvořenou pobočku. Podpora práce s pokladnou a platebním terminálem.
Automatické napojení na přepravce U některých dopravců může být systém napojen na jejich rozhraní.
Provoz systému pod vlastní doménou Provoz lze napojit na připravenou doménu.
Kapacita diskového prostoru Diskový prostor 500 GB.
Připojení vlastního externího úložiště (FTP, SFTP, SMB) Napojení systému na vlastní úložiště, pro ukládání všech souborů a následné třídění do složek.
Konektor pro nFocus Rozhraní pro nFocus.
Evidence obchodníka u nabídky a objednávky Rozdělení obchodníků mezi jednotlivé zákazníky a jejich následné propojení do evidence nabídek i objednávek.
Přiřazení portfolia zákazníků k obchodníkovi Správa obchodníků v systému.
Statistiky obchodníků Kompletní přehled nad činností každého obchodníka.
Servis Servisní balíček max – Podpora systému a řešení dotazů. Součástí supportu mohou být i drobné programátorské úpravy.
Implementace do workflow firmy Implementace max – Kompletní příprava serverového prostředí, nasazení aktuální verze systému, zavedení všech zakoupených modulů a jejich nastavení, příprava na testovací režim, spuštění do ostrého provozu.